fruit

citroen

fruit

peer

Is het tijd voor de Autoriteit Data Management?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) komt in 2016 voort uit het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB), de opvolger van de Registratiekamer in 2001. Met de naamswijziging in 2016 kreeg de AP ook de bevoegdheid tot het opleggen van boetes. In januari van dit jaar is Algoritmetoezicht AP ook van start gegaan. Het toezicht op algoritmes stond al langer op het verlanglijstje, dus het Algoritmetoezicht was geen verrassing. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/algoritmetoezicht-ap-van-start).

De rode draad is het gebruik van Persoonsgegevens en toezicht. Met de introductie van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ook op naleving van de wetgeving.Persoonsgegevens zijn hierbij te beschouwen als alle gegevens die op welke wijze dan ook zijn te relateren aan een identificeerbare persoon, die nog in leven moet zijn.

Autoriteit Persoonsgegevens AP

Autoriteit Persoonsgegevens AP

 

Waarom is er nog geen Autoriteit Data Management?

De Wet bescherming persoonsgegevens gaat niet uit van “eigenaarschap”, maar gaat uit van het verbruik, het “verwerken”. Met dit verwerken wordt bedoeld alle handelingen, van registreren en opslaan,  tot bewerken, kopiëren, wijzigen, aanvullen en wissen. Als partij A de adresbestanden van B gebruikt voor het versturen van bijvoorbeeld spam, dan valt partij A onder de regels van deze wetgeving. Ook gegevens als telefoonnummers en IP-adressen kunnen persoonsgegevens zijn, zelfs als er niets anders vastgelegd is.

U voelt het al aankomen: Waarom dan geen Autoriteit Data Management (ADM) of Governance (ADG)? De enige verklaring is dat er op dit moment nog geen expliciete wetgeving is, maar die was er voor 2016 ook nog niet, en toen hadden we al wel het CPB. 

Een kwestie van tijd?

Is dan het ontbreken van een rechtstreekse link met Persoonsgegevens een valide ontsnapping? Nee, want in de definitie van “verwerken” hebben we te maken met een oneindig breed spectrum van impliciete gegevens, objecten en context. 

De schier eindeloze mogelijkheden en toepassingen van data-integratie maken de oprichting en de noodzaak van de Autoriteit Data Management slechts een kwestie van tijd. Wij zijn in ieder geval helemaal voorbereid en klaar voor het gesprek. Vooruitzien is regeren toch, of is regeren vooruitzien?

fruit

citroen

fruit

peer

Winnaar internationale fotografieprijs weigert award?

De Duitse kunstenaar Boris Eldagsen heeft een internationale fotografieprijs geweigerd. De foto die hij heeft ingestuurd is gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). De foto won de Sony World Photography Award (SWPA), Open Competition, Creative Category 2023. Het gaat om een zwart-wit dubbelportret, door de kunstenaar met AI software gegenereerd.

Het dubbelportret roept direct vragen op. Het is een merkwaardig beeld, met een vreemde sfeer. 

Het is niet de bedoeling geweest om met een valse inzending een prijs in de wacht te slepen, want de kunstenaar vraagt om het prijzengeld toe te kennen aan het fotofestival in Odessa, Ukraine. Het ging om het starten van een publieke discussie, want in de ogen van de maker is de inzending geen foto.

Ceci n’est pas une photo?

PSEUDOMNESIA | The Electrician

PSEUDOMNESIA | The Electrician | Boris Eldagsen 2023

 

De SWPA staat inzending met gebruik van “any device” toe. De titel van het werk is PSEUDOMNESIA | The Electrician. Door de maker vrij vertaald in het Engels als “fake memory”.

Zelfs na zijn uitleg over de totstandkoming van de afbeelding mocht hij de prijs behouden. Het verzoek om een publiek debat over de risico’s en kansen van AI image generators werd genegeerd.

Boris Eldagsen is geen nieuweling, hij fotografeert al sinds 1989 en is al vanaf 2000 bezig met fotomedia. De complexe handeling van het verfijnen van text prompts, de ontwikkeling van complexe workflows en toepassing van verschillende platforms en technieken om zo een afbeelding te creëren. Deze werkwijze is zelfs publiek beschikbaar gemaakt https://www.promptwhispering.ai/ Geen fotografie, maar promptografie of promptography.

Promptography?

Het product van promptography is een afbeelding, tot stand gekomen vanuit een werkwijze waar de fotografie als een visuele taal wordt gebruikt. 

Deze uitnodiging tot een dialoog maakt op  een toegankelijke, visuele manier zichtbaar welke rol technologie speelt in ons leven. Het gaat niet om de vraag of iets een foto is of niet. 

Het zou mooi zijn om op dezelfde eloquente manier rond data management en governance een opening te creëren. Grijpen kunstenaars en filosofen hun rol in dit debat?

fruit

citroen

fruit

peer

Nee? Wij ook niet, tenminste niet als in bijvoorbeeld Business Process Management of andere deelprocessen waar structureel beheer en optimalisatie essentieel zijn. Er is geen standaard voor Data Management, of het zou Data Governance moeten heten. Bestaat er een nood aan Business Data Management?  In onze ogen wel en wij verwachten dat er in de toekomst ook een standaard of zelfs wetgeving voor wordt geschreven.

Data als een asset beschouwen, maar het staat vrijwel nooit op de balans. Data als de nieuwe olie, het nieuwe goud. Datagedreven werken, maar bent u werkelijk datagedreven aan het werk of wordt u gedreven door data? Het is niet fijn om toe te geven, maar het eerste is redelijk onzeker en het tweede vermoedelijk de werkelijkheid.

Waarom zorg dragen voor een borging van Data Management?

Binnen de domeinen van Data Privacy en Data Protection zijn wettelijke vereisten vastgelegd aan hoe we om moeten gaan met data. Uiteindelijk ontstaan door een ingreep uit nood: er was sprake van of er dreigde misbruik van (persoons-) gegevens. De illusie dat het bij persoonsgegevens niet verder gaat is al gebarsten. Dagelijks zien we de razendsnelle ontwikkelingen rond Artificial Intelligence en toepassing van algoritmen.

Voor het Data Management proces en Data Governance is het cruciaal om periodiek zorgvuldig door te meten. Een Data Management Lifecycle, die de stappen meet van ontwerp, modellering, uitvoering, monitoring en optimalisatie. Dat klinkt op voorhand zo gek nog niet, op minder essentiële processen is het veelvuldig toegepast. Waarom dan bij Data Governance nog niet, of zeer beperkt?

Waarom wachten op wet- en regelgeving?

Een Data Management Assessment geeft structuur en kaders. U definieert heldere doelen. Weten wat moet, wat gewenst is en waar de grenzen liggen. Voor iedereen periodiek signalering: zijn we goed bezig of moeten we bijsturen?

Een Data Management / Data Governance Assessment kan op elk moment uitgevoerd worden. Advies is om deze assessments periodiek te herhalen en de data centraal te zetten. Meten is weten. Neemt u de stap?

 

 

 

Bel mij terug